ข้อกำหนดการใช้งาน

MLM Online School

เราคือใคร?

เราคือ "บริษัท ภูวเดช คอร์ปอเรชั่น จำกัด" เจ้าของเว็บไซต์ mlmonlineschool.com

เราเก็บข้อมูลอะไรและเอาไปทำอะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล ทุกเมื่อที่ (“ท่าน”) เข้าเยี่ยมชม หรือใช้ mlmonlineschool.com ทุกส่วนของบริการและช่องทางต่างๆของบริษัทนี้เรียกรวมกันว่า ”แพลตฟอร์มของบริษัท”

ความคิดเห็น

เมื่อผู้เข้าชมส่งความคิดเห็นบนเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลความคิดเห็น รวมถึง IP address และข้อมูลจากเบราเซอร์ เพื่อช่วยให้เราตรวจสอบการทำ spam

ข้อมูลสมาชิก

เมื่อมีการสมัครสมาชิก เราจะเก็บข้อมูลคือ ชื่อ นามสกุล อีเมล เพื่อใช้ในการอ้างอิงบนแพลตฟอร์มของบริษัท

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

เมื่อท่านเข้าถึงเนื้อหาของแพลตฟอร์มของบริษัท บริการของบริษัท บริษัทอาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่เรียกว่า cookies หรือ pixel tags ไว้บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆของท่าน ด้วยจุดประสงค์ ดังนี้:


  • การบันทึกไว้ว่า ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท
  • การปรับปรุงการบริการ เนื้อหา และการโฆษณาที่ตรงกับแต่ละลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
  • การประเมนความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น เพื่อลดความเสี่ยง ช่วยในการป้องกันการฉ้อโกง และสร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย

บริษัทป้องกัน และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

บริษัทรับประกันที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การใช้อย่างไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การแก้ไข และการทำลาย

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย ตลอดอายุการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างน้อย 10 ปี หรือ เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีภายใต้กฎหมาย หรือเพื่อการแก้ไขข้อพิพาท

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บอย่างไร

จุดประสงค์เบื้องต้นของบริษัทในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือเพื่อให้บริษัทดำเนินกระบวนการรู้จักตัวตนของลูกค้า และเพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้บริการ ของบริษัทในเบื้องต้น และเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย สะดวก มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของท่าน ดังนั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการ ดังนี้:


  • ให้บริการของบริษัท และการให้สนับสนุนแก่ลูกค้า ตามที่ท่านอาจต้องการ
  • ดำเนินการธุรกรรม และส่งหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน
  • แก้ไขข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น
    ป้องกัน และตรวจสอบกิจกรรมต้องห้าม หรือกิจกรรมที่มีแนวโน้มผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือกรอบกฎหมายอื่นๆ ของ บริษัท
  • ปรับการบริการของบริษัทให้มีความเหมาะสมตามลักษณะความต้องการเฉพาะ ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหา และรูปแบบของแพลตฟอร์ม ของบริษัท
  • ส่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบตรงเป้าหมาย ส่งหนังสือบอกกล่าวการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และข้อเสนอการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามการระบุลำดับ ความต้องการในส่วนของช่องทางการติดต่อ และ


บริษัทต้องไม่ขาย หรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก

261/165 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

© สงวนลิขสิทธิ์ โดย  บริษัท ภูวเดช คอร์ปอเรชั่น จำกัด