การศึกษา EDUCATION เครื่องมือสร้างความสำเร็จในชีวิต

More...

​ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า...ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนในสังคม จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาตลอดชีวิต หรือเป็นคนที่ล้มเหลวมาแล้วค่อนชีวิต ก็ตามสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิต​เราได้นั้นก็คือ "การศึกษา (EDUCATION)" หาวิชาความรู้ใส่ตัวนั้นเอง เพราะความรู้นั้นคือใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จ

คุณอาจจะบอกว่ายังงี้ก็ตายสิ ฉันจบแค่ ป. 4  จบแค่ ม.6  การศึกษาไม่สูง ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยดัง...ไม่ได้จบดอกเตอร์ ยังงี้ฉันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้นะสิ...

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว...คนที่เรียนไม่เก่งหรือเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย อย่าง สตีฟ จ๊อบส์, ตัน ภาสกรนที หรืออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการศึกษา (EDUCATION) ในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่เขาถนัดที่สุด ซึ่งผมขอขยายความคำว่า...

การศึกษา (EDUCATION) ที่จะเปลี่ยนชีวิตเรานั้นไม่ใช่แค่การมุ่งเน้นแต่การสร้าง ความฉลาดทางเฉาว์ปัญญา (IQ) ที่เกี่ยวข้องกับการคิด การคำนวณ การใช้เหตุผล การจดจำ ไอคิวนั้นสามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ผ่านแบบทดสอบ

ดังนั้นเราจึงมุ่งไปพัฒนาไอคิวของตัวเราเอง และลูกหลานของเราว่าต้องเรียนให้เก่ง ทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ แต่ อย่างเดียวเพราะคิดไปว่า ไอคิว นี้คือสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

จนละเลยในการพัฒนา   ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว EQ) ที่หมายถึงความสามารถทางอารมณ์ ความฉลาด​จากการสะสมประสบการณ์​ในการใช้ชีวิตกับผู้คนในสังคม ซึ่ง​ช่วยให้การดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของ คุณธรรม-จริยธรรมที่สร้างความสุขทางใจให้กับคุณ และคนรอบข้าง

ดังนั้นถ้าเราจะมองย้อนเข้าไปถึงประวัติของผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างท่าน ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, สตีฟ จ๊อบส์, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, คุณตัน ภาสกรนที   หรือ คานธีนั้นจะพบได้ว่าจะประกอบไปด้วยทั้ง ไอคิว และ อีคิว​

“ เราจะเห็นว่าการศึกษา​​ที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนั้นจะประกอบด้วยทั้งความ ฉลาดทั้ง   IQ และ EQ ควบคู่กันไปครับ ”

​เพราะบนโลกใบนี้ก็ยังมีความรู้ในทางทีผิด ความรู้ที่นำเอาไปใช้แล้วเกิดโทษทั้งกับตัวเอง และผู้อื่นในสังคมได้เช่นเดียวกัน กับที่จะส่งผลในทางบวกในการดำเนินชีวิตของเราให้ดีขึ้น​ความรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะตรงกับวัตถุประสงค์ของการจะตีความคำว่า "การศึกษา Education" ในบทความนี้

"การศึกษา Education" ที่นำไปสู่ความสำเร็จประกอบด้วย...


"E" Enlightenment การที่เราเข้าใจว่าตัวเราต้องการอะไร? และเรียนรู้ที่จะสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง ทั้งการพัฒนา IQ และ EQ

"D" Duty การรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร?  การรับผิดชอบหน้าที่ของเราอย่างดี นั้นทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับตนเอง และคนรอบข้างได้

"U" Understanding ความเข้าใจในสถานการณ์รอบตัว
 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณ และชีวิตคนรอบข้าง... นั้นสำคัญเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เราต้องรู้และเข้าใจในคนอื่นด้วย

"C" Character การมีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดีงาม และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือทุกคน นั้นสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีให้เข้ามาหาคุณได้

"A" Action การลงมือทำ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการสร้างความสำเร็จ เพราะการดีแต่คิดโดยไม่ลงมือทำนั้นทำให้คุณเสียเวลาที่มีค่าในชีวิตไปเปล่าๆ ครับ  

"T" Thank you คือการรู้จักขอบคุณในทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คุณได้รับ...
จากคนรอบข้าง ทั้งจากผู้มีพระคุณ  เพราะคำขอบคุณจากใจนั้นให้คุณค่าทางใจกับผู้รับ โดยที่คุณไม่เสียเงินทอง หรือสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

"I" Integrity คือการตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ และสุจริต ในการทำงานและการใช้ชีวิต ยิ่งคุณซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผุูอื่นมากเท่าไหร่ คุณจะไม่ผิดพลาดในเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียได้

"O" Oneness คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความรักกันสามัคคีกัน
และ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของทุกคนในสังคม นั้นทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะมีคนอีกทั้งประเทศคอยช่วยเหลือคุณ

"N" Nobility คือการเอาคุณสมบัติทั้ง 6 ข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วคุณจะพัฒนาทั้งความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) และความฉลาดทางเฉาว์ปัญญา (IQ) ที่นำคุณไปสู่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งก็คือ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 
คุณคงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา (EDUCATION) ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานด้วยความฉลาดทางเฉาว์ปัญญา (IQ) และประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต จากการใช้ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ที่ไม่ต้องเป็นดอกเตอร์ก็ค้นพบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ

บทความอ้างอิงจากหนังสือ  "มองหาคุณค่าชีวิต" ของท่าน ว.วัชรเมธี และ ท่านดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

​ขอให้ความสำเร็จจงเป็นของทุกๆท่านครับ
กมลเวช เมืองศรี

ชอบกด Like ใช่ กด Share
เพื่อประโยชน์ของท่าน ฝากความคิดเห็น ข้อสงสัยของท่าน ใน Comment Box ด้านล่างนี้นะครับ

ขอให้ความสำเร็จจงเป็นของทุกๆท่านครับ
กมลเวช เมืองศรี
ชอบกด Like ใช่ กด Share
เพื่อประโยชน์ของท่าน ฝากความคิดเห็น ข้อสงสัยของท่าน ใน Comment Box ด้านล่างนี้นะครับ
เพราะบนโลกใบนี้ก็ยังมีความรู้ในทางทีผิด ความรู้ที่นำเอาไปใช้แล้วเกิดโทษทั้งกับตัวเอง และผู้อื่นในสังคมได้เช่นเดียวกัน กับที่จะส่งผลในทางบวกในการดำเนินชีวิตของเราให้ดีขึ้น
ความรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะตรงกับวัตถุประสงค์ของการจะตีความคำว่า "การศึกษEducation" ในบทความนี้

"E" Enlightenment การที่เราเข้าใจว่าตัวเราต้องการอะไร? และเรียนรู้ที่จะสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง ทั้งการพัฒนา IQ และ EQ

"D" Duty การรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร  การรับผิดชอบหน้าที่ของเราอย่างดี นั้นทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับตนเอง และคนรอบข้างได้

"U" Understanding ความเข้าใจในสถานการณ์รอบตัวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณ และชีวิตคนรอบข้าง... นั้นสำคัญเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เราต้องรู้และเข้าใจในคนอื่นด้วย

"C" Character การมีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดีงาม และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือทุกคน นั้นสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีให้เข้ามาหาคุณได้

"A" Action การลงมือทำ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการสร้างความสำเร็จ เพราะการดีแต่คิดโดยไม่ลงมือทำนั้นทำให้คุณเสียเวลาที่มีค่าในชีวิตไปเปล่าๆ ครับ  

"T" Thank you คือการรู้จักขอบคุณในทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คุณได้รับจากคนรอบข้าง ทั้งจากผู้มีพระคุณ  เพราะคำขอบคุณจากใจนั้นให้คุณค่าทางใจกับผู้รับ โดยที่คุณไม่เสียเงินทอง หรือสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

"I" Intergrity คือการตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ และสุจริต ในการทำงานและการใช้ชีวิต ยิ่งคุณซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผุูอื่นมากเท่าไหร่ คุณจะไม่ผิดพลาดในเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียได้

"O" Oneness คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความรักกันสามัคคีกัน และ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของทุกคนในสังคม นั้นทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะมีคนอีกทั้งประเทศคอยช่วยเหลือคุณ

"N" Nobility คือการเอาคุณสมบัติทั้ง 6 ข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วคุณจะพัฒนาทั้งความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)
และความฉลาดทางเฉาว์ปัญญา (IQ) ที่นำคุณไปสู่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งก็คือ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 
คุณคงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา (EDUCATION) ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานด้วยความฉลาดทางเฉาว์ปัญญา (IQ) และประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต
จากการใช้ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ที่ไม่ต้องเป็นดอกเตอร์ก็ค้นพบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ

แด่ความสำเร็จของคุณเอง


บทความอ้างอิงจากหนังสือ  "มองหาคุณค่าชีวิต" ของท่าน ว.วัชรเมธี และ ท่านดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า  ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนในสังคม เป็นคนที่ล้มเหลวมาแล้วค่อนชีวิต ก็ตาม สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตชีวิตเราได้นั้นก็คือ  "การศึกษา (EDUCATION)" หาวิชาความรู้ใส่ตัว นั้นเอง เพราะความรู้นั้นคือใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จ

คุณอาจจะบอกว่ายังงี้ก็ตายสิ ฉันจบแค่ ป. 4  จบแค่ ม.6  การศึกษาไม่สูง ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยดัง...ไม่ได้จบดอกเตอร์ ยังงี้ฉันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้นะสิ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว...คนที่เรียนไม่เก่ง หรือเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย อย่าง สตีฟ จ๊อบส์, ตัน ภาสกรนที หรืออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตจาก
การศึกษา (EDUCATION) ในสิ่งที่เข้าชอบ เข้าถนัดที่สุด ซึ่งผมของขยายความคำว่า...

การศึกษา (EDUCATION) ที่จะเปลี่ยนชีวิตเรา นั้นไม่ใช่แค่การมุ่งเน้นแต่การสร้าง ความฉลาดทางเฉาว์ปัญญา (IQ) ที่เกี่ยวข้องกับการคิด การคำนวณ การใช้เหตุผล
การจดจำ ไอคิวนั้นสามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ผ่านแบบทดสอบ ดังนั้นเราจึงมุ่งไปพัฒนาไอคิว ของตัวเราเอง และลูกหลานของเรา ว่าต้องเรียนให้เก่ง ทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ แต่ อย่างเดียว
เพราะคิดไปว่า ไอคิว  นี้คือสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

จนละเลยในการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่หมายถึงความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของ คุณธรรม-จริยธรรมที่สร้างความสุขทางใจให้กับคุณ


ดังนั้นถ้าเราจะมองย้อนเข้าไปถึงประวัติของผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างท่าน  ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, สตีฟ จ๊อบส์, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, คุณตัน ภาสกรนที   นั้นเราจะเห็นว่าการศึกษา (EDUCATION)
ที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเขาทั้งหลายนั้นประกอบด้วยทั้งความฉลาดทั้ง IQ และ EQ ควบคู่กันไปครับ
บทความคุณค่าสูงที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

นี่คือสุดยอดวิชาที่ผมใช้สร้างธุรกิจเครือข่ายให้เติบโตมีรายได้ 7 หลัก

วิธีใช้อินเทอร์เนตสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังคุณภาพเยี่ยม แทนการที่ต้องทนกับผู้มุ่งหวังคุณภาพแย่เหมือนที่ผ่านมาได้อย่างไร?

วิธีทำให้ท่านเป็นผู้ที่ถูกผู้มุ่งหวังไล่ล่า แทนที่ท่านจะต้องไปออกวิ่งไล่ล่า และผู้มุ่งหวังต่างวิ่งแข่งแย่งกันพร้อมเงินและเครดิตการ์ดในมือ พร้อมเข้าร่วมธุรกิจหรือซื้อสินค้าจากท่านเอง?

คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อเรียนวิชาที่จะเปลี่ยนธุรกิจคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 


กมลเวช เมืองศรี
 

กมลเวช สอนวิชาการสร้างธุรกิจจากที่บ้านให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยการทำการตลาดที่ทรงพลังที่สุด ต้องการเรียนรู้ความลับของเขา คลิกที่นี่ทันที

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments